Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

The news armies

                                                                Heroes of  Minas Tirith
Aragorn,King Elessar (Man)
Faramir,Captain of Gondor (Man)
Peregrin,Guard of the Citadel (Hobbit)
Boromir,Captain of the white Tower (Man)
Madril,Captain of Ithilien (Man)
Damrod,Ranger of Ithilien (Man)
Denethor,Steward of Gondor (Man)
Beregond (Man)
Cirion,Lieutenant of Amon Barad (Man)
Knight of the White Tower (Man)
Captain of Minas Tirith (Man)
King of Men (Man)
                                                            Warriors of Minas Tirith
Warriors of Minas Tirith (Man)
Knight of Minas Tirith (Man,cavalry)
Ranger of  Gondor (Man)
Citadel Guard (Man)
Guard of the Fountain Court (Man)
Osgiliath Veteran (Man)
Battlecry Trebuchet (Siege engine)
Avenger Bolt Thrower (Siege engine)
                                                              THE FIEFDOMS
                                                           Heroes of the Fiefdoms
Prince Imrahil of Dol Amroth (Man)
Forlong the Fat (Man)
Angbor the Fearless (Man)
Duihir (Man)
The King of the Dead (Spirit)
Captain of Dol Amroth (Man)
                                                             Warriors of  the Fiefdoms
Knight of Dol Amroth (Man)
Man-at-arms of Dol Amrpth (Man)
Axeman of Lossarnach (Man)
Clasman of Lamedon (Man)
Blackroot Vale Archer (Man)
Rider of the Dead(Spirit,Cavalry)
Warrior of the Dead (Spirit)
                                                             ROHAN
                                                       Heroes of Rohan
Theoden,King of Rohan (Man)
Theodred,Captain of Rohan (Man)
Hama,Captain of Rohan (Man)
Eomer,Marshal of the Riddermark (Man)
Eomer,Knight of the Pelennor (Man)
Eowyn,Shield Maiden of Rohan (Woman)
Grimbold of Grimslade (Man)
Meriadoc,Knight of the Mark (Hobbit)
Gamling,Captain of Rohan (Man)
Erkenbrand,Captain of Rohan (Man)
Captain of Rohan (Man)
King's Huntsman (Man)
Eorl the Yong (Man,Cavalry)
                                                             Warriors of Rohan
Rider of Rohan (Man,Cavalry)
Rohan Outrider (Man)
Rohan Royal Guard (Man)
Son of Eorl (Man,Cavalry)
Warrior of Rohan (Man)
                                                               ARNOR
                                                         Heroes of Arnor
Arvedui,Last King of Arnor (Man)
Malbeth the Seer (Man)
Captain of Arnor (Man)
Aragorn,Islidu's Heir (Man)
Dunedain (Man)
Elladan and Elrohir (Elves)
Halbarad Dunadan (Man)
Rangers of the North (Man)
                                                     Warrors of the Arnor
Rangers of Arnor (Man)
Warriors of Arnor (Man)
                                                               NUMENOR
                                                          Heroes of Numenor
Elendil,High King of Gondor and Arnor (Man)
Isildur (Man)
Captain of Numenor (Man)
                                                      Warriors of Numenor
Warrior of Numenor (Man)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου