Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

The news armies 4

                                                                      ISENGARD
                                                                 Heroes of Isengard
Saruman (Wizard)
Lurtz (Uruk-hai)
Ugluk (Uruk-hai)
Grima Wormtongue (Man)
Thrydan Wolfsbane (Man)
Sharku (Orc)
Vrasku (Uruk-hai)
Mauhur (Uruk-hai)
Uruk-hai Captain (Uruk-hai)
Uruk-hai Shaman (Uruk-hai)
Orc Captain (Orc)
Dunlending Chieftain (Man)
Sharkey and Worm (Wizard and Man)
                                                                Warriors of Isengard
Uruk-hai Scout (Uruk-hai)
Uruk-hai Warrior (Uruk-hai)
Feral Uruk-hai (Uruk-hai)
Isengar Troll (Troll,Monster)
Dunlending Warrior (Man)
Wild Man of Dunland (Man)
Warg Rider (Orc,Cavalry)
Orc Warrior (Orc)
Ruffian (Man)
Isengar Assault Ballista (Siege engine)
Uruk-hai Demolition Team (Uruk-hai)
                                                                HARAD AND UMBAR
                                                              Heroes of Harad and Umbar
The Betrayer (Spirit,Ringwraith)
The Knight of Umbar (Spirit,Ringwraith)
Suladan the Serpent Lord (Man)
Hasharin (Man)
Dalamyr,Fleetmaster of Umbar (Man)
The Golden King of Abrakhan (Man)
Haradrim King (Man)
Haradrim Chieftain (Man)
Haradrim Taskmaster (Man)
Corsair Captain (Man)
Corsair Bo'sun (Man)
War Mukan of Harad (Mumak,Monster)
Mahud King (Man)
Mahud Tribesmaster (Man)
                                                             Warriors of Harad and Umbar
Haradrim Warrior (Man)
Haradrim Rider (Man,Cavalry)
Serpent Guard (Man)
Serpent Rider (Man,Cavalry)
Corsair of Umbar (Man)
Corsair Reaver (Man)
Corsair Arbalester (Man)
Watcher of Karna (Man)
Abrakhan Merchant Guard (Man)
Black Numenorean (Man)
Mahud Warrior (Man)
Mahud Raider (Man,Cavalry)
Half Troll of Far Harad (Man)
                                                             THE EASTERN KINGDOMS
                                                            Heroes of the Eastern Kingdoms
Khamul the Easterling (Spirit,Ringwaith)
Amdur,Lord of Blades(Man)
Easterling Captain (Man)
Easterling Dragon Knight (Man)
Easterling War Priest (Man)
Khandish King (Man)
Khandish Chieftain (Man)
                                                             Warriors of the Eastrn Kingdoms
Easterling Warrior (Man)
Easterling Kataphrakt (Man,Cavalry)
Khandish Warrior (Man)
Khandish Charioteer (Man)
Khandish Horseman (Man,Cavalry)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου