Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

The news armies 3

                                                                      MORDOR
                                                                 Heroes of Mordor
The Dark Lord Sauron (Spirit)
The Mouth of Sauron (Man)
Tke Witch king of Angmar (Spirit,Ringwraith)
Ringeraith (Spirit)
Gollum (Hobbit)
The Betrayer (Spirit,Ringwraith)
The Dark Marshal (Spirit,Ringwraith)
The Dwimmerlaik (Spirit,Ringwraith)
Khamul the Easterling (Spirit,Ringwraith)
The Knight of Umbar (Spirit,Ringwraith)
The Shadow Lord (Spirit,Ringwraith)
The Tainted (Spirit,Ringwraith)
The Undying (Spirit,Ringwraith)
Gothmog,Lieutenant of Morgul (Orc)
Shelob (Giant Spider,Monster)
Shagrat,War Leader of Cirith Ungol (Uruk-hai)
Shagrat,Captain of Cirith Ungol (Uruk-hai)
Grishnakh,Orc Captain (Orc)
Gorbag,Orc Captain (Orc)
Orc Captain (Orc)
Kardush the Firecaller (Orc)
Mordor Orc Shaman (Orc)
Morannon Orc Captain (Orc)
Captain of the Black Guard (Uruk-hai)
Black Guard Drummer (Uruk-hai)
Orc Drummer (Orc)
Castellsn of Dol Guldur (Spirit)
Black Numenorean Marshal (Man)
Mordor Uruk-hai Captain (Uruk-hai)
Mordor Orc Taskmaster (Orc)
Spider Queen (Giant Spider,Monster)
Dragon (Dragon,Monster)
Cave Drake (Drake,Monster)
The Necromancer (Spirit)
Mordor Troll Chieftain (Troll,Monster)
                                                                Warrior of Mondor
Orc Warrior (Orc)
Orc Tracker (Orc)
Warg Rider (Orc,Cavalary)
Mordor Uruk-hai (Uruk-hai)
Morannor Orc (Orc)
Morgul Stalker (Orc)
Morgul Knight (Orc)
Black Numenorean (Man)
Giant Spider (Spider)
Black Guard of Barad-dur (Uruk-hai)
Spectre (Spirit)
Great Beast of Gorgoroth (Great Beast,Monster)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου