Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

The news armies 5

                                                                         MORIA
                                                                    Heroes of Moria
Durburz,The Goblin King of Moria (Goblin)
Druzhag the Beastcaller (Goblin)
Groblog (Goblin)
Wild Warg Chieftain (Warg)
Moria Goblin Captain Goblin (Goblin)
Moria Goblin Shaman (Goblin)
Gundabad Blackshield Captain (Goblin)
Gundabad Blackshield Shaman (Goblin)
Ashrak (Goblin)
The Barlog (Spirit,Monster)
Dragon (Dragon,Monster)
Cave Dragon (Drake,Monster)
The Watcher in the Water (Kraken,Monster)
Spider Queen (Giant Spider,Monster)
                                                                  Warriors of Moria
Moria Goblin Warrior (Goblin)
Moria Goblin Drum (Goblin)
Gundabad Blackshild Drummers (Goblin)
Bat Swarm (Bat)
Warg Marauder (Goblin,Cavalry)
Moria Goblin Prowler (Goblin)
Gundabad Blackshield (Goblin)
Dweller in the Dark (Spirit,Monster)
Wild Warg (Warg)
Giant Spider (Spider)
Cave Troll (Troll,Monster)
                                                                      ANGMAR
                                                                  Heroes of Angmar
The Witch-King of Angmar (Spirit,Ringwraith)
The Dwimmerlaik (Spirit,Ringwraith)
The Tainted (Spirit,Ringwraith)
Gulavhar,the Terror of Angmar (Spirit,Monster)
Buhrdur,Troll Chieftain (Troll,Monster)
Barrow-Wight (Spirit)
Shade (Spirit)
Orc Captain (Orc)
Angmar Orc Captain (Orc)
                                                                Warrior of Angmar
Orc Warrior (Orc)
Orc Tracker (Orc)
Warg Rider (Orc,Cavalry)
Spectre (Spirit)
Cave Troll (Troll,Monster)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου