Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

The new books of Lotr

I probably will use Rohan and ghosts from it,,,

Who knows?

I don't really know,,,

Isengard of course and maybe Harad for me...

And my favourite... GO ELVES!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου