Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

My new blog

My name is Jimmy, I am the younger brother of Hilbert... Long now his posts included my miniatures and battles... Yet now I start my own blog and I will post about Lotr, and possible 40k in the future... More soon...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου