Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Guardians of Middle Earth - E3 2012 Exclusive Debut Trailer

This is the trailer of the new game Guardians of Middle Earth - E3 2012 Exclusive Debut Trailer for xbox 360 and playstation 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου